Icon Business Training

Om oss

Siden 1997 har Confex bygd kompetanse i arbeidslivet gjennom kurs og konferanser. Først i Norge, deretter Danmark, Sverige og Tyskland. Gjennom årene har vi arrangert flere tusen arrangementer, med deltakelse fra mer enn 500 000 arbeidstakere og ledere. Svært få aktører i disse to landene har samlet flere yrkesaktive enn Confex. Selskapet har de siste årene konsentrert sin satsning til primært det norske og svenske markedet.  Icon Business Training kan med sine 14 heltidsansatte i Oslo gjennomføre inntil 750 individuelle kurs pr år, og er en ekstremt «tight» og effektiv organisasjon.

Som den ledende kommersielle kursleverandør i Norge og Sverige, er vi ISO-sertifisert gjennom Det norske Veritas (DNV).  Vi er stolte over at rundt 40 av våre viktigste kurs- og utdanningsprogrammer er sertifisert etter standarden ST0008 – Certified Learning Programmes. Disse tilfredsstiller dermed den høyeste kvalitetsstandarden som er oppnåelig for denne typen opplæring.

Om Icon Business Training

I en hektisk hverdag hvor kunnskap er ferskvare og mange yrkesaktive aldri får tid til tyngre videreutdanning, er våre tilbud unikt tilpasset dagens arbeidsmarked!

Malin Pilblad, Daglig leder i Icon Business Training

Kurs på abonnement

En prioritert oppgave er å utvikle abonnementsbaserte kurs og opplæringsløsninger. Dette skal sikre bedre kontinuitet i de yrkesaktives kompetansebygging. Dette er livslang læring i praksis, og vil samtidig gi selskapet bedre forutsigbarhet for inntektsstrømmene fremover.

Slik jobber vi

Icon Business Training evaluerer fortløpende de viktigste trendene og endringene i opplæringsmarkedet, og tilpasser vårt tilbud etter behovet i arbeidsmarkedet. Vi tilbyr et relativt bredt utbud av opplæringsprogrammer, men hovedsakelig innenfor ledelse, kommunikasjon, egenutvikling og IT-opplæring for ansatte. Kursene leveres i en markedstilpasset miks av formater, og særlig digitale leveranseformer har skutt fart gjennom pandemien i 2020 og 2021. Gjennom tilstedeværelse i flere markeder parallelt, vil Icon Business Training alltid kunne lære av det som skjer lengst fremme, og være i stand til å absorbere og deretter implementere ny kunnskap raskt, på tvers av markeder og teknologier.

Miks av muligheter

Icon Business Training skal videreutvikle vår kjernekompetanse på kunnskapsbygging. Det innebærer en miks av fysiske og nettbaserte kurs, webinarer, online training, og større grad av interaktivitet. Vi ser også på ulike formater; arrangementer over én eller flere dager, kurs over bare noen timer, kurs som en serie m.m.

Selskapet leverer også spissede kompetansetilbud, og som eksempel la vi opp en egen satsning i 2020 på det populære fagområdet Opplæring i Excel gjennom opprettelsen av datterselskapene Excelskolen og Excelskolan.

Icon Media Group

ICON Business Training eies av Icon Media Group som også har 2 andre etablerte selskaper:

Icon Business GroupIcon Business MediaIcon Business Solutions